Gebruiksvoorwaarden

AGCO Corporation en haar dochterondernemingen en filialen ("Massey Ferguson") gebruiken deze site voor informatie, voorlichting en communicatie.

Aan deze AGCO-website zijn gebruiksvoorwaarden verbonden, waarvan u hieronder een uiteenzetting vindt. Door deze website te openen en te gebruiken, verklaard u zich akkoord met deze voorwaarden.

Tevens geeft u hiermee uw uitdrukkelijke toestemming voor uitoefening van administratieve controle op alle toepasselijke tijden. Indien tijdens deze controle enig bewijs van mogelijke criminele activiteiten wordt waargenomen, kan dit aan de betreffende autoriteiten worden geleverd. Indien u geen toestemming geeft tot dergelijke controle, dient u deze website onmiddellijk te verlaten.

De rechten, aanspraken en belangen in alle copyrights in de tekst of grafische afbeeldingen van alle software in de site, zijn het eigendom van of gelicentieerd door AGCO. Het is niet toegestaan om informatie of inhoud te publiceren, verveelvoudigen of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van AGCO. AGCO garandeert noch verklaart dat uw gebruik van het materiaal op de site geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of aangesloten zijn bij AGCO.

Het gebruik van de naam Massey Ferguson of het logo van Massey Ferguson in reclames, advertenties of publiciteit, bestemd voor verspreiding van deze informatie, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AGCO.

Niets op deze website kan worden opgevat als toekenning van een licentie of recht op enig octrooi of handelsmerk van AGCO zonder schriftelijke toestemming van AGCO of de betreffende derde, die eigenaar is van het octrooi of de getoonde handelsmerken. Eventuele vragen over het gebruik van octrooi of handelsmerken en om te bepalen of een bepaald handelsmerk het eigendom is van AGCO, dienen aan AGCO te worden gericht.

Zover door de wet is toegestaan, worden de tekst, afbeeldingen en informatie in deze publicatie geleverd 'zoals ze zijn' en elke uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garantie voor kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op de rechten van derden, wordt afgewezen. Deze clausule heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

AGCO heeft alle mogelijke moeite gedaan om te verzekeren dat de informatie in deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk is. Er kunnen zich echter onnauwkeurigheden, fouten, of weglatingen in de website voordoen en AGCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijk hiervoor. De informatie in de website kan op ieder gewenst moment worden gewijzigd. De informatie over AGCO of de producten van AGCO zijn uitsluitend indicatief en kan niet worden gegarandeerd. Gebruikers dienen voor gedetailleerde informatie contact op te nemen met AGCO. Massey Ferguson of AGCO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade (inclusief verlies van winst of inkomsten), hetzij in een contract, nalatigheid of andere actie, die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik, misbruik of de werking van deze website of van enige informatie, gebrek aan informatie, documenten, software of ander materiaal dat via een webpagina van AGCO is verkregen.

Massey Ferguson is het eigendom van AGCO. De informatie die in de databases in deze site zijn opgenomen, mag op geen enkele wijze en in geen enkele vorm door u worden gereproduceerd of verspreid. De inhoud van de databases worden aan geen enkele derde verstrekt en u bent niet gemachtigd persoonlijke informatie over personen van Massey Ferguson te onttrekken voor uw eigen of voor commercieel gebruik.

Deze website kan koppelingen naar de websites van derden bevatten. Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak geboden. Dergelijke gekoppelde sites worden niet gecontroleerd door AGCO en AGCO houdt geen toezicht op deze sites.

AGCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van gekoppelde sites van derden, of voor de koppelingen in een gekoppelde sites. De opname van een koppeling duidt niet noodzakelijkerwijs op een goedkeuring van AGCO voor de gekoppelde entiteiten, de gekoppelde site, of enige producten of diensten van een gekoppelde site. AGCO aanvaardt geen verantwoordelijkheid en stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan of virussen in uw computer, software, gegevens of andere eigendommen, voortvloeiend uit uw toegang tot deze website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio hiervan.