Algemeen

AGCO Corporation en haar dochterondernemingen ("AGCO") gebruiken deze site voor informatie, voorlichting, marketing en communicatie. Deze verklaring heeft ten doel een uiteenzetting te geven van de wijze waarop wij uw persoonlijke informatie, die wij wellicht via deze website hebben verkregen, gebruiken. AGCO neemt de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wij verplichten ons ertoe om de wetgeving omtrent bescherming van gegevens en privacy na te leven. Op deze site kunnen bezoekers op verschillende manieren hun interesse aan ons doorgeven of informatie aanvragen over de producten en diensten van AGCO. In dit verband kunt u worden gevraagd uw persoonlijke gegevens te verstrekken om uw verzoek te kunnen verwerken. Het verstrekken van deze informatie is geheel vrijwillig. Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze informatie als hier beschreven. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.    

Aanvullende informatie

1. Welke persoonlijke informatie wordt er verzameld?

U kunt worden verzocht bepaalde informatie op te geven, zoals uw naam, beroep, e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

2. Hoe wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Wij slaan deze informatie op in een database of ander opslagmedium. De informatie wordt tevens gebruikt voor beheer van onze websitediensten en voor analyse van de markt en de klanten, met als doel onze diensten te evalueren, ontwikkelen en verbeteren. Binnen dit kader kan dergelijke informatie worden gebruikt voor marketing- en promotiedoeleinden, en om u op de hoogte te brengen van producten en diensten.

3. Waar wordt de informatie bekendgemaakt of overgedragen?

We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen, verhandelen of verhuren. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende personen/instanties die deze kunnen gebruiken in overeenstemming met bovenstaande paragraaf 2:- met medewerkers en gevolmachtigde bureaus voor het beheren van accounts, producten of diensten die u nu of in de toekomst aanvraagt; bureaus die aan de hand van uw gegevens een profiel opstellen voor onze marketingdoeleinden; met iedereen aan wie wij (wettelijke) verplichtingen hebben; met AGCO-dealers, distributeurs of zakelijke partners; met aan de AGCO Group gelieerde bedrijven wereldwijd, die mogelijk buiten de Europese Economische Zone zijn gevestigd.

4. Worden er 'Cookies' gebruikt?

Cookies bestaan uit een kleine hoeveelheid data die een server naar de browser op uw computer stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt zodat wij u bij een volgend bezoek bepaalde voorzieningen kunnen leveren en waarmee wij informatie krijgen over de bezoeken aan onze website. Wij kunnen cookies gebruiken om onze website meer gebruiksvriendelijk te maken, bijvoorbeeld door uw wachtwoord op te slaan. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar het is niet verplicht om ze te accepteren. U kunt uw browser gewoonlijk instellen om cookies te weigeren. U kunt in dit geval de meeste functies van deze website nog gewoon gebruiken.

 5. Kinderen

Wij zullen nooit bewust informatie verzamelen over kinderen. Wij vragen ouders en wettelijke voogden ons te helpen bij het bewaken van de activiteiten van kinderen op deze site en te voorkomen dat zijn enige informatie verstrekken via deze website. Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen.

6. V & A en wijzigingsverzoeken

AGCO zal reageren op alle rechtmatige informatieverzoeken. Op aanvraag zal AGCO uw persoonlijke gegevens corrigeren, aanpassen, of wissen. Wanneer u een dergelijk verzoek wilt indienen, of wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met http://www.agcocorp.com/contact/feedback-and-questions.html.

Beveiliging

Wij trachten alle informatie die u ons levert te beschermen. We kunnen de beveiliging van gegevens die op deze wijze aan ons zijn geleverd echter niet garanderen en u accepteert de inherente beveiligingsrisico's van online correspondentie en aankopen via het internet. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van de beveiliging tenzij dit het gevolg is van opzettelijke of frauduleuze handelingen door ons, of door nalatigheid. Alle producten en diensten worden geleverd behoudens de algemene voorwaarden die in deze website zijn opgenomen.